Hoe de basisschool onze kinderen een Google account door de neus boort

Het Coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Er heerst paniek en er is onzekerheid over de gevolgen die deze pandemie op Nederland gaat hebben. Iedereen heeft vragen. Kan ons zorgsysteem het wel aan? Heeft dit gevolgen voor mijn inkomen? Blijven de scholen open?
Een van de noodmaatregelen die het kabinet heeft genomen, is het sluiten van de scholen. Ik denk dat het de juiste beslissing is geweest, hoe minder men met elkaar in contact komt, hoe beter. Afijn, het gevolg hiervan is dat er ineens allemaal mensen met kinderen thuis zitten. Bovendien moet er thuisonderwijs gegeven worden.

Niets vermoedend krijg ik dag nadat het kabinet de scholen dicht heeft gegooid een mail met inlogcodes van de directeur van de basisschool. In deze mail staat dat het thuisonderwijs wordt gedaan met Google Classroom en of wij onze kinderen daar even willen inloggen. Ik viel letterlijk bijna van mijn stoel, bedoelen we wel dezelfde Google? De Google die vorig jaar 170 miljoen boete heeft gekregen voor het schenden van privacyrechten van de kinderen op haar videoplatform Youtube? Dezelfde Google waar de staat van New Mexico onlangs een rechtszaak tegen heeft aangespannen, omdat ze middels de Google Educational Suite, waarvan Google Classroom een onderdeel is, kinderen onrechtmatig tracken? Dezelfde Google die op haar website zegt dat ze je gegevens niet aan derden verkoopt, om vervolgens in het Real Time Bidding (RTB) systeem je gegevens aan de hoogste bieder te verkopen? Ineens was het niet een crisis maar twee crises.

Op de email dat ik het niet prettig vind dat de data van mijn kinderen bij Google wordt opgeslagen, omdat het kinderen bespioneert, wordt inhoudelijk niet ingegaan. De lerares biedt wel aan mijn zoon er uit te halen, er wordt verder geen alternatief geboden.
Aangezien de lesstof via Google Classroom wordt uitgedeeld en sommige opdrachten alleen via Google worden aangeboden worden mijn kinderen door de school verplicht om hun gegevens bij een onethisch bedrijf te zetten. Zonder in te loggen worden ze immers buitengesloten van het schoolwerk.
Ik dacht dat ik als ouder toestemming moest geven aan de school om gegevens van mijn kinderen bij Google te mogen plaatsen? Hoe dan ook, Big Tech neemt ons onderwijs over.

Scholen vervullen een maatschappelijke functie. Ze hebben een sociale verantwoordelijkheid, verplichting zelfs, om voor ethische leveranciers te kiezen.
Het kan toch niet zo zijn dat mijn kinderen van 6 en 8 nu al geprofileerd worden?
Wat de toekomstige gevolgen van de huidige ‘data verzameldrift’ zijn weten we nog niet. Ook de gevolgen van het tracken en profileren van onze jeugd zijn nog onbekend.
Wat wij wel weten is dat racistische algoritmes bepalen hoe lang je nog in de gevangenis moet zitten. Politiecamera’s je overal volgen en als er een dictator aan de macht komt die over al onze intieme data beschikt er verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Willen we dan afhankelijk zijn van de welwillendheid van for-profit bedrijven? De geschiedenis wijst uit dat voorgaande geen slim idee is.

Kinderen zijn nog te jong om zich goed te kunnen informeren voordat ze met een bedrijf in zee gaan. Ze kunnen nog niet kiezen welke gegevens ze delen en onder welke voorwaarden ze dit willen doen. Zolang onze kinderen nog te jong zijn om dit zelf te kunnen doen, hebben wij als maatschappij de verantwoordelijkheid om de juiste keuzes voor hen te maken. Juist voor deze groep is privacy zo belangrijk.

Onze jeugd moet ongezien en consequentieloos fouten kunnen maken. Opgroeien zonder een alziend oog dat alles wat je doet, denkt en interesseert, registreert en verkoopt.
Mijn oproep aan alle ouders, scholen en overheid. Laten we een front vormen tegen het tracken en profileren van onze kinderen.

Hartelijke groet,

de zwarte ridder